W dniu 20 kwietnia 2016 przedstawiciel spółki A+ Ceramics bierze udział w Polish-Swiss Innovation Day. Celem Polish-Swiss Innovation Day jest rozwijanie platformy dialogu na temat innowacyjności pomiędzy Szwajcarią a Polską, podkreślając tym samym rolę sektora prywatnego w dynamicznym rozwoju gospodarczym Polski. Konferencja jest także okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz sprzyjać networkingowi, który być może zaowocuje w przyszłości realną współpracą.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu m.in. Piotr Dardziński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele biznesu, m.in. Marek Szymański - Prezes Polsko- Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, Christian Spichiger - Wiceprezes Wykonawczy w Dywizji Europa Centralna, Stadler Rail Group czy Zbigniew Palenica - Członek Zarządu, Solaris.