18 kwietnia 2016 Dr Artur Oziębło, prezes spółki A+ Ceramics bierze udział w szkolenie pt. „Aspekty prawne (PWI) współpracy MŚP i naukowców: transfer technologii”. Celem szkolenia jest z jednej strony podniesienie świadomości różnic w regulacjach prawnych europejskiego systemu IP i systemu prawnego Ameryki Łacińskiej, a z drugiej strony budowaniu zdolności wśród małych i średnich przedsiębiorstw i naukowców w profesjonalnym zarządzaniu IP i korzystaniu z tegoż IP.

 

Zastosowanie strategiczne i zarządzanie własnością intelektualną (IP) w biznesie, jak i w międzynarodowych inicjatywach badawczych ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia europejskiej bazy naukowej i technologicznej, pobudza innowacyjność i przyczynia się do zapewnienia wzrostu gospodarczego w UE.

 

Szkolenie organizowane jest przez: Biuro Transferu Technologii IF PAN oraz jego spółka celowa NanoTechIP sp. z o.o. we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych H2020 oraz: European IPR Helpdesk; Latin America IPR Helpdesk; EUROCHABRES with European and Latin America Technology Based Business Network (ELAN Network)