13 kwietnia br. Prezes spółki A+ Ceramics Artur Oziębło uczestniczył w wykładach prof. Patricka Aebischera, Rektora Politechniki Federalnej w Lozannie (1. miejsce na świecie wśród „młodych” uczelni), na temat znaczenia innowacji i współpracy między uczelniami wyższymi i prywatnymi firmami dla rozwoju gospodarczego. Prof. Aebischer przyjechał do Polski na zaproszenie Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Jarosława Gowina, oraz Ambasadora Szwajcarii w Polsce, Pana Andreja Motyla.
Spotkanie miało formułę wykładu z dyskusją. Prof. Aebischer opowiedział, jak przekształcił Politechnikę w Lozannie w jedną z najbardziej innowacyjnych szkół wyższych na świecie. Większość kadry naukowej stanowią naukowcy z doświadczeniem i dorobkiem międzynarodowym, którzy oprócz prowadzenia badań naukowych i dydaktyki na światowym poziomie ściśle współpracują z biznesem. Kampus EFPL jest inkubatorem wielu start-upów.