W trakcie spotkania z dr Robertem Dwilińskim, Zastępcą Dyrektora Centrum, omówiono bieżącą sytuację związaną ze współpracą ośrodków akademickich z przedsiębiorstwami, komercjalizacją wyników badań naukowych oraz nakreślono wstępny plan współpracy.