Dzień informacyjny skierowany był do małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów i spółek typu spin-out, dużych przedsiębiorstw, jak również centrów transferu technologii, parków naukowych, technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów i innych organizacji skupiających podmioty z sektora MŚP oraz współpracujących z MŚP, zainteresowanych pozyskaniem finansowania w zakresie Horyzontu 2020, ze szczególnym uwzględnieniem Instrumentu MŚP oraz Fast Track to Innovation.

 

Dzień informacyjny organizowany był przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz siecią Enterprise Europe Network.